Search for more Public Notices in your area
Planning

Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau

Notice ID: NWA0721361

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau

Mae'r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau a ganlyn am Ganiatad Adeilad Rhestredig (ARh), Caniatad Ardal Gadwraeth (C), a chaniatad cynllunio am ddatblygladau sylweddol gan gynwys rhai sydd yn groes i'r Cynllun Datblygu (D), sydd yn effeithio ar gyfflniau Adeilad Rhestredig (SA) a Heneb (H), sy'n effeithio ar Iwybr cyhoeddus neu'n agos ato (LC), neu gymerlad/gwedd Ardal Gadwraeth (AC), codi mastlau radio datblygiadau a telegyfathrebu (T). Gelllr archwllio'r ceisiadau yn ystod oriau gwalth arferol yn y Cyfelrlad uchod. Dylal unrhyw sylwadau ysgrlfenedlg gyrraedd yno o fewn 21 dlwrnod.

? 0/45354 Newid defnydd o uned llosgydd defald I uned casglu stoc drig (Ol-welthredol) - Derwydd, Llanfihangel GM - County Boundary, Llanfihangel Glyn Myfyr, Conwy, LL21 9UP (D)

Planning Acts: Notice of Applications

The Council has received the following applications for Listed Building Consent (L), Conservation Area Consent (C) and planning permission for major developments including those which may be a departure from the Development Plan (D), affect the setting of a Listed Building (SL) and Ancient Monument (AM), affects or lies close to a public footpath (PF) or the character or appearance of a Conservation Area (CC), erection of radio masts and telecommunications developments (T). They can be inspected during normal office hours at the address below to which any representations should be forwarded within 21 days.

? 0/45354 Change of use of sheep incinerator unit into a fallen stock collection unit (Retrospective) - Derwydd, Llanfihangel GM - County Boundary, Llanfihangel Glyn Myfyr, Conwy, LL21 9UP (D)_

Civic Offices, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8AR

Conwy

CYNGOR BWRDE1STREF S1ROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

NWA0721361.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices