Search for more Public Notices in your area
Traffic

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984

Notice ID: NWA0726710

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Bay View Road Bae Colwvn)

(Gwaharddiad Pros Pro ar Draffia Drwodd) 2018 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o Bay View Road Bae Colwyn o'i gyffordd & Sea View Road i eiddo rhif 7. Bydd y ffordd ond ynghau rhwng 16.00 a 20.00 ddydd Sul 12 Awst a dydd Sul 19 Awst 2018. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw. Daw'r Gorchymyn i rym ar 12 Awst ac 19 Awst 2018 a bydd arwyddion traffig priodol wedi eu gosod ar y safle ymlaen Maw. Dyddiedig: 25 Gorffennaf 2018 Pelyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Bay View Road Colwyn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic)

Order 2018 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Bay View Road Colwyn Bay from its junction with Sea View Road to property number 7. The road will only be closed between the hours of 16.00 and 20.00 on Sunday 12 August and Sunday 19 August 2018 The Order is necessary to facilitate maintenance works.

7.

The Order will come into effect on 12 August

and 19 August 2018 when appropriate traffic

signs will be displayed on site in advance.

Dated: 25 July 2018

Pelyth E Jones

Head of Law and Governance

||L^^v Bodlondeb,

^^vBodlondeb,

P^^Z Conwy LL32 8DU

^^ZConwy LL32 8DU

Conwy (01492) 574000(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Rfifl CCBC~030705/HLCvf/Rfifl CCBC~030705/HL

COUNTY BOROUGH COUNCIL wji. iiwi. wwbvw www. ww* ■ ■ ?wji.

iiwi. wwbvw www.

ww* ■ ■ ?

Attachments

NWA0726710.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

North Wales Pioneer